دکتر جعفر معماریان

دکتر جعفر معماریان

متخصص جراحي لثه و ايمپلنت هاي دنداني
دندانپزشك معتمد بيمه ايران ،بيمه خدمات درماني و بيمه كميته امداد شعبه شهريار (تا١٣٩٠)، دندانپزشك نمونه غرب استان تهران ، لوح تقدير دندانپزشك نمونه از بيمه خدمات درماني ، كميته امداد
دکتر جعفر معماریان

۲۰۰۴

ايمپلنت

ايمپلنت iti straumann ايمپلنت densply
۲۰۰۶

سرتيفيكيت

سرتيفيكيت دندانپزشكي زيبايي از دانشگاه راچستر نيويورك در سال
۲۰۱۰

ايمپلنت آمريكايي

ايمپلنت آمريكايي bicon ، ايمپلنت آمريكايي bio horizons ، ايمپلنت intralock
۲۰۱۱

سرتيفيكيت

سرتيفيكيت ايمپلنتهاي idi فرانسه (دانشكده پزشكي پاريس )
۲۰۱۲

مسترشيپ

مسترشيپ ايزر از دانشگاه آخن آلمان در
۲۰۱۶

ايمپلنت

ايمپلنت bego

برنامه مطب

شنبه
۱۶:۰۰ - ۲۰:۰۰
یک شنبه
۱۶:۰۰ - ۲۰:۰۰
دو شنبه
۱۶:۰۰ - ۲۰:۰۰
سه شنبه
۱۶:۰۰ - ۲۰:۰۰
چهار شنبه
۱۶:۰۰ - ۲۰:۰۰
پنج شنبه
تعطیل
جمعه
تعطیل

خ گوي آبادي بين راجيان و پيوندي پ ٩

تهران، خ ظفر (دستگردي)

تلفن 26411319 - 26411320

امروز تماس بگیرید!

ساعات کار

شنبه تا چهارشنبه : 16:00 - 20:00